We zijn halverwege de cursus! Wat hebben we geleerd?

We zijn halverwege de cursus! Wat hebben we geleerd?

We hebben nu vijf avonden gehad en zijn op de helft van het testen van Mensen van de weg. Na elke meeting hebben we het concept weer wat bijgesteld. Wat hebben we geleerd?

Er is wat ‘ruis’ in het testen, waardoor de resultaten wat kunnen scheeftrekken. Dat komt door drie dingen:

 • Opvallend veel deelnemers zijn zelf gelovig en dan ook nog ‘professioneel gelovig’: dominee, jongerenwerker, enzovoorts. Op zich is Mensen van de weg natuurlijk ook voor hen, maar het is óók voor anders-gelovigen en zoekers.
 • Veel deelnemers wonen buiten de steden waar de meeting wordt gehouden. Dit geeft een wat rommelig begin.
 • De meeste deelnemers doen maar een paar avonden mee en stappen dus halverwege in. Dat maakt dat we elke meeting moeten kennismaken, dat er wat minder band ontstaat en wellicht ook wat minder loyaliteit.

Maar goed, wat we in elk geval al leren is:

 • Het viel me een paar avonden op dat enkele deelnemers een bijbeltje hadden meegenomen en daar verwoed in begonnen te bladeren, teksten gingen vergelijken, soms zelfs de grondtekst erbij pakten… Daarmee werd de focus verlegt van Jezus’ weg naar ‘de betekenis van de tekst’ of ‘de bedoeling van de auteur’, en daarover gaat Mensen van de weg niet. Om die reden delen we nu ‘deelnemersvellen’ uit, een A4’tje met de gebruikte Bijbelteksten.
 • De leiders van de meetings vonden de handleidingen onoverzichtelijk en begrepen niet altijd de bedoeling, waardoor de avonden rommelig werden, focus verliezen en de leider bijvoorbeeld vaak met zijn of haar neus in de handleiding zat en de deelnemers niet kon aankijken. Om die reden zijn de handleidingen nu vereenvoudigd en is de vormgeving ook verbeterd: we werken met icoontjes e.d.
 • De meetings hingen nog wat te weinig samen, waardoor er een kop en een staart miste. Dat hebben we versterkt door telkens met een vraag te beginnen die aan het einde terugkeert, maar dan anders, omdat je Jezus’ weg hebt bestudeerd en dus nieuwe informatie kunt toevoegen.
 • Om het allemaal wat concreter te maken, eindigen we elke meeting met een symbolisch gebaar: een kaarsje branden, een brief aan jezelf schrijven, enzovoorts. Ook dit zat nog niet in de planning, maar er was vraag naar en het blijkt goed te werken.
 • De indeling van de meetings is wat veranderd. We eindigden eerst met een quote van Jezus en daarmee zou je dan al meteen je eigen levensweg kunnen gaan onderzoeken. We merkten echter dat die quote alweer zoveel onderzoek behoeft en ook zoveel over Jezus’ weg zegt, dat het logischer werd om die rustig te tijd te geven tijdens het zoeken naar Jezus’ levenshouding, eerder op de avond. Daarna volgt dan een afrondend onderdeel waarin je zoekt naar je eigen weg.
 • De meetings waren onderling ook nog wat weinig afgestemd en misten eigenlijk een duidelijk doel of leerdoel. Dat hebben we nu opgelost door alle deelnemers een toepasselijke afbeelding van een weg te laten zoeken en daarop eigen leerdoel(en) te noteren.
 • Ook vonden de leiders het minder prettig als er ‘ik’ in hun teksten stond, omdat de tekst daarmee van jou zelf lijkt en je er minder makkelijk van kan distantiëren, mocht dat voor het groepsproces nuttig zijn. De meeste ‘ikken’ zijn daarom weggehaald.
 • Ten slotte merken we dat sommige meetings erg ‘horizontaal’ worden: het blijft hangen in praktische tips en trucs. Terwijl er in het verhaal van Jezus heel veel ‘verticaal’ is: zijn relatie met God, zijn geloof, zijn geschiedenis. Dit is een aandachtspunt bij het schrijven van de volgende thema’s en de eerdere op te checken.

Al met al een stuk of 10 leerpuntjes alweer. Blijkbaar staan dat de deelnemers de cursus op dit moment gemiddeld met een dikke 8 waarderen en het gros van de onderdelen uitstekend vinden. Die steken we in onze zak.

Wil je de handleidingen van de eerste 5 avonden nog nalezen? Hier vind je ze.