Irritante onheilsprofeten

Irritante onheilsprofeten

Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Irritante onheilsprofeten – PopUpGedachte woensdag 5 oktober

Die klimaatgoeroe’s die niet anders dan doem en donkerheid kunnen voorspellen, wat kun je er nog mee? Zelfs als ze gelijk hebben, het gehamer op onze keuzes, op de opwarming, op het feit dat het nu het uur u is of het uur 0 of vijf voor twaalf of twaalf uur of zelfs vijf over. Niet dat het niet waar is, maar hoe moet je dit aanhoren, zelfs als je alles uit je handen zou laten vallen, zou er dan nog iets te redden zijn. Ik ben zelf iemand die alsmaar die vluchtelingensituatie deelt, de ene keer vloekend, de andere keer huilend een derde keer met alleen maar puntjes boven het beeld van stervende kinderen in Oost Aleppo of xenofobe uitspraken van mensen in luxe pluche. En maar delen, en weer opnieuw me kwaad maken. Hoeveel mensen hebben mij al gemute? Omdat het niet te verteren meer is uiteindelijk?

Een vriend zei over een van zijn vrienden: als hij maar niet zo boos deed de hele tijd, dan zou ik zijn onheilsorakels wel trekken, maar die beschuldigende vinger, de voortdurende rant tegen ons consumentengedrag en de mensen in de derde wereld, de chocoladeslaven en Iphone kindjes, uiteindelijk trek je dat niet. Zeker niet als het allemaal voorbij komt op je nieuwe glimmende iphone toch?

‘Houdt op, zeggen zij’ schrijft de joodse profeet Micha vanochtend, ver voor Christus, ‘ Houdt op zeggen zij, houdt op met dat geprofeteer. Komt er nooit een eind aan die beschimpingen? Zou dit het zijn wat het volk is aangezegd? Verliest de Heer zo snel zijn geduld?’ Micha dondert en bliksemt over het volk en het onrecht dat ze elkaar aandoen, zoals een activist dat kan tegen Europese burgers en hun keuzes. En wat doe je? Tsja, relativeren maar. Zo erg kan het niet zijn, we hebben wel voor hetere vuren gestaan toch, de aarde is flexibel, de wetenschap geduldig, doe eens rustig profeet. Nijdig wordt Micha daarvan en hij zegt: ‘ als er iemand is die niets dan wind en valse leugens verspreidt en profeteert: ‘ik zie wijn en drank’ dan zou dat voor dit volk de ware profeet zijn. Auw, Micha, de uitnodiging voor het eerste het beste feestje wordt inderdaad direct geliked en de gever van het feestje gewaardeerd als iemand die tenminste een constructieve bijdrage heeft aan de samenleving in plaats van die misnoegde zuurpruim met zijn doemscenario’s.

Maar meteen als Micha dit gezegd heeft: ‘.. dat zou voor dit volk de ware profeet zijn’ schakelt hij door: ‘Ik zal je bijeenbrengen Jakob, wat er van Israel over is zal ik verzamelen. Ze breken uit, ze trekken door de poort, hun koning gaat voor hen uit, de Heer gaat aan het hoofd.’ Dit doen die Joodse onheilsprofeten ook allemaal. Altijd hard er in en altijd weer een hoop aan de horizon, een overtuiging dat een deel zal geraakt worden door de harde woorden, op de knieën gevallen zich zal realiseren that we fucked up, big time. En dan de hand op de schouder en de stem: sta op, de nieuwe wereld is dichtbij, we gaan het maken, het kan.

Johannes de Doper, de profeet die direct voorafgaat aan Jezus van Nazareth zelf zit in de bak, nadat de lokale heerser zijn kritische noties aan zijn adres zat is. Hij wordt wat depressief van dat donkere hol, gewend als hij is aan de ruimte van de woestijn en hij laat aan Jezus van Nazareth vragen: bent u het die komen zou of hebben wij een ander te verwachten. Bent u het? Degene die het uitbreken zal leiden? Het trekken door de poort met de koning die voor hen uit gaat en de Heer aan het hoofd?

Jezus antwoord: zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: ‘blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen het goede nieuws bekend gemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ Wie over zijn gevoel van irritatie als in ‘oh nee weer zo’n onheilsprofeet met een zwaaiende vinger’ heenstapt in het geval van Jezus ziet de nieuwe wereld beginnen.

Geen tromgeroffel, geen klimaatafspraken, geen vluchtelingakkoorden, maar een timmermanszoon met een boers accent die de grote politiek laat voor wat het is en genezing en bevrijding rondstrooit als de kerstman zijn cadeautjes. Daar begint de nieuwe wereld. De onheilsprofeet heeft gelijk; we do fuck up, big time. De heilsprofeet, die feestjes wil vieren ook; de nieuwe wereld is begonnen. In kleine groepen die in navolging van die ene uit Nazareth alvast onderdak uitdelen voor wie geen dak heeft, die hun eten en hun tijd delen met wie dat nodig heeft, die met boten uitvaren van hun eigen geld op de Middellandse zee en redden wat er te redden valt.

‘Ze breken uit, ze trekken door de poort, hun koning gaat voor hen uit, de heer gaat aan het hoofd’. Wijn en drank voorspellers en onheilsprofeten hebben allebei gelijk, het ligt er maar net aan voor wie de wijn is en voor wie de zak.

Micha 2:1-13

Handelingen 23:23-35

Lucas 7:18-35