De voltooiing van de tijd

De voltooiing van de tijd

Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

De voltooiing van de tijd – PopUpGedachte woensdag 23 november

‘I am the last thing standing between you and the apocalyps’ zei Hillary Clinton aan het eind van haar campagne. Zij kon de wereld redden van de ondergang als ze maar de touwtjes in handen kreeg, ze is niet verkozen dus: Apocalyps now! The end is near. Niks meer aan te doen.

Als je zou geloven dat er een God bestaat dan moet die met enige verbazing naar mevrouw Clinton hebben gekeken: ‘jij? Jij tussen de mensen en de apocalyps? Who the hell denk je wel niet dat je bent, mevrouw. Het is een stijlfiguur, dat begrijp ik maar hij is van stuitende arrogantie. Ik bepaal wel of ik de aarde zal vernietigen of nog een stukje laat voortbestaan. Wel fijn dat je je zorgen maakt om de aardkloot, daar heeft je tegenstander geen enkele last van. Maar zoals een moeder zich net iets te belangrijk kan voelen in de eerste relatie van haar kind: je bent nog te jong, doe me geen verdriet, het is geen goede jongen, geloof me nou, ik heb je altijd gedragen, ik weet toch wat goed voor je is,’ Er kan dus een presidentskandidate willekeurig ergens in de geschiedenis ook opeens het idee krijgen dat zij het scharnierpunt in de geschiedenis is. En dat is ze niet.

Dat scharnierpunt bestaat wel.

In de brief aan het kerkje in het Griekse Efeze staat het volgende: Hij (God, sorry voor dat blijvend mannelijke voornaamwoord – ik weet niet of dat nu betekenisloos is, dat het een zij of een het kan zijn, in elk geval staat er steeds ‘Hij’) Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd samen te brengen, onder Christus’

Voor de Joods-christelijke levenbeschouwing, zou je moeten concluderen dat de eindtijd al is geweest. Dat zegt theoloog NT Wright. Echt schokkende dingen gaan niet meer gebeuren, de wereld gaat niet meer vergaan, er wordt alleen toegewerkt naar het verder effectueren van Jezus van Nazareth die de wereld bestuurt, niet van bovenaf maar van binnenin. De tijd is al voltooid want Jezus van Nazareth heeft ingezet wat het werkelijke leven is. En nee, niemand is machtig genoeg om de wereld uit de handen van de maker te rukken. Er kunnen mensen sterven, er kunnen delen van de wereld vergaan, maar nooit onherstelbaar. Het is zijn aardbol. En ergens in de dimensies is een Jezus van Nazareth aan touwtjes aan het trekken om harten en zielen te raken die anders in de wereld willen staan, die hoop willen houden, die niet geloven in de macht van Hillary of Wilders, maar zich laten leiden door hun geweten, door het geloof dat ze niet voor zichzelf bestaan en in het besef van hun eigen falen als mensheid om het goed te doen.

Er komt geen apocalyps, Hillary. En als die zou komen, zou jij met dat Witte Huis waar je graag wilt zijn niet machtig genoeg zijn om die te voorkomen. Maar Trump is ook niet machtig genoeg om die apocalyps te verwezenlijken. Er zijn andere machten aan het werk in de geschiedenis dan de Amerikaanse lobby-isten, legers en dollars. De wereld zal niet vergaan.

Dat betekent niet dat we acherover kunnen leunen, juist niet. Als de wereld werkelijk is samengebracht onder een hoofd, dat is Christus die hart voor hart probeert de wereld te ‘veroveren’, niet dwangmatig, niet autoritair, niet via verkiezingen, maar via de inspiratie die mensen van binnenuit verandert, dan moeten we ons afvragen waar ons hart zit. Die van Nazareth, als die regeert, die gaat niet mensen in een paadje dwingen, je voor de rechter slepen als je er een bende van maakt, in zijn wereld maak je fouten tot je erin verzuipt en besluit dat het echt anders moet, roept om redding, vergeving, wat dan ook – en dan mag je weer beginnen, weer proberen. Je komt nooit weg met je stomme keuzes, maar het wordt je ook niet onmogelijk gemaakt om die fouten te maken. Uiteindelijk is er voor JC maar één weg, de mens die zelf het goede wil. En dat kan even duren.

Het is voor mij zaak om ondanks de krantenvoorpagina’s de macht van de grote instituten te relativeren en te besluiten dat hoe de omstandigheden ook zijn, nu en straks, het aan mij is om op een bepaalde manier in dit leven te staan, naaste te zijn van mensen in nood en te beseffen hoe mijn eigen handelen vol zit met patronen die echt nog anders moeten, mogen en kunnen.

Er komt geen apocalyps, daar zijn we als mensen niet machtig genoeg voor. Het is niet onze wereld, wij hebben m niet gemaakt, wij kunnen m niet vernietigen, wij kunnen wel zelf vernietigers of verzorgers zijn van deze wereld. Van welke beweging maak ik deel uit, is dan de vraag. Meer niet.

De voltooiing van de wereld is al geweest, zei de tekst. Dat vind ik een interessante gedachte, en ik hou er graag wat overwegingen tegenaan. Wat het precies betekent zal de tijd wel leren.

Zacharia 12:1-10

Efeziërs 1:3-14

Lucas 19:1-10