Voor religieuzen verboden

Voor religieuzen verboden

Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Voor religieuzen verboden – PopUpGedachte donderdag 3 november

Jullie zullen zeggen: ‘we hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.’ Maar hij zal tegen jullie zegen: ‘ Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie rechtsverkrachters.’

Maar we zijn toch een christelijk land? Onze straatnamen verwijzen naar de groten uit de kerkgeschiedenis, op elke hoek een kerk en voor elke raadsvergadering tot voor kort een gebed. Op onze munten stond zelfs God Met Ons. Maar hij zal tegen hen zeggen: waar komen jullie vandaan? Ik ken jullie niet. Weg met jullie rechtsverkrachters.’

Gisteren zat in de Stadsschouwburg bij een Vluchtelingenwerk-bijeenkomst. Een feestelijke bijeenkomst die vierde hoeveel mensen zich inzetten voor vluchtelingen en hoe goed dat gebeurd. Er was ook een professor, die een rapport had geschreven over Fort Europa. We zijn niet een echt Middeleeuws Fort zei hij, maar fortificatie is er zeker. Er zijn drie muren: Een papieren muur: het is voor mensen uit bijna alle derde wereld landen onbetaalbaar om een visum te kopen om naar Europa te reizen. Op grond van je geboortegrond wordt bepaald wat de prijs van een visum is en is dat dus een derde wereldland dan kost dat je zoveel dat alleen de rijken kunnen komen. Een andere muur is die van de nare vluchtelingenkampen in Europa, het afpakken van sieraden en het uitstellen van gezinshereniging. En dan is er die fysieke muur. Je kunt niet over land reizen. Daar hebben we fiks in geïnvesteerd, dat dit niet kan. Je niet legaal een beroep doen op het vluchtelingenverdrag. Je moet illegaal inreizen om je recht te halen, je vluchtelingenrecht. Er ligt een enorme belofte klaar binnen de muren, via de asielwetgeving en om je buiten te houden bouwen we muren. Dat creëert smokkelaars. De winst van de smokkelaars hebben ze berekend staat ongeveer gelijk aan de investering in muren en grensbescherming. Beide 13 miljard. Europese kosten en vluchtelingenkosten, wie profiteert? Murenbouwers en smokkelaars. Het is een cynische wereld. Resultaat: Europa heeft de meest dodelijke buitengrenzen ter wereld. 31.000 mensen sterven er in een jaar in de Middellandse zee in een poging om hun asielrecht te halen. Wij voeren een politiek van de dood, sprak de wetenschapper.

Nu stelt vanochtend Jezus van Nazareth, dat de heer der wereld, de machtige ook een muur heeft, met een deur, en er staat: Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten en jullie staan buiten op de deur te kloppen en te roepen: Heer, doe open voor ons! Dan zal hij antwoorden: ‘Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan.’ Dan zegt Jezus zullen jullie zeggen: we hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.’

Jezus spreekt tegen zijn tijdgenoten. Bij wie hij in de straten rondloopt en met wie hij eet en drinkt. En waarschuwt hen. Hij zegt: Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan want velen [van jullie] zeg ik jullie zullen het proberen maar er niet in slagen. Het begint warempel op Fort europa te lijken, die toekomst, die hemel of wat dan ook, maar dan voor zijn religieuze tijdgenoten. Want die smalle poort geldt alleen voor hen, verder is het ruim baan voor iedereen: uit het oosten en het westen uit het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van god. De laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten. Bij religieuzen is er argwaan, toen. En nu.

Dit soort uitspraken moet een christelijk europa de stuipen op het lijf jagen. Zeker als er rapporten als ‘de toekomst van Fort Europa’ uitkomen. Is er toekomst aan deze of gene zijde van de eeuwigheid? Dit gaat niet alleen over doodgaan, dit gaat over voortbestaan. En je beroepen op je papieren of het feit dat christendom zo’n plek heeft gekregen hier, dat we een superieure cultuur zijn en vrouwen hier wel de vrijheid hebben, dat we hier jonge mensen kansen geven om te studeren en er democratie is. Dat we hier een religie hebben met ruimte voor iedereen. Het gaat heel schril klinken tegenover een heer of een macht achter deze wereld die zwaait met dit rapport. Die dit Europa en christelijk Nederland voorhoudt met zijn ene hand terwijl hij met de andere hand mensen uit allerlei landen royaal naar binnen loodst, mensen in nood, mensen die hulp zoeken, mensen die het ook allemaal niet meer weten en zich absoluut nergens op laten voorstaan. Arme landen, barbaarse landen, landen met spijt die gezucht hebben onder dictators waar europa vriendjes mee probeert te worden om te zien of ze met hen net zo’n deal als met Turkije kunnen sluiten – dat zij ons vuile werk doen. Verdomme Europa, het is niet best. Iemand vroeg hem, want zo begint de tekst vanochtend: Heer zijn er maar weinigen die worden gered?. Hij antwoordde: ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan’. Het is in Europa heel moeilijk om niet medeplichtig te zijn aan de brede weg van muren bouwen, zelfbescherming en superioriteitsgevoel. Daar is werk voor nodig, inspanning, mentaal, fysiek, vrijwillig en dwars op de cultuur. Een smalle weg. Maar de enige weg die niet doodloopt.

Sirach 44:1-15

Openbaring 16:12-21

Lucas 13:18-30