Alain Verheij | ‘Heel de mensheid is verdorven…’

Alain citeert Paulus en dat is even schrikken. Niks liedjes over ‘mensen van het welbehagen’, maar het ‘Erbarme Dich’ uit de Matthäus Passion. Soms komt er even geen vrolijkere muziek in je op. 

Alain Verheij | ‘Heel de mensheid is verdorven…’

Wie als gelovige durft te kijken naar de duistere randen in zichzelf kan pas volledige verlossing vinden…
Alain Verheij