Omdat er voor je wordt gezorgd

Omdat er voor je wordt gezorgd

Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Omdat er voor je wordt gezorgd – PopUpGedachte Donderdag 2 maart

Er jagen harde rukwinden langs de deuren en ramen. Binnen is het rustig, veilig. Best wel een luxe trouwens, wat de elementen ook proberen – in bijna alle gevallen blijft het hier warm, droog en licht. Dit weer in een tent op een berg, het is me wel eens gebeurd en het is niet al te aangenaam, dit weer met je gezin op de vlucht…

In de teksten van vanochtend proberen schrijvers op diverse manieren de lezers van de Bijbelteksten aan het verstand te peuteren hoe ze gedragen worden. Dat niets van wat we hebben helemaal ons eigen toedoen is. Leo Bormans, geluksprofessor, kon afgelopen maandag prachtige dingen zeggen over de kracht van positief denken – en hij heeft gelijk, wetenschappelijk en observerend, het maakt nogal verschil hoe je de werkelijkheid benadert, en daar zit ook een keuze element in, maar daaronder zit het feit dat we leven, dat de wereld ons gegeven is, dat we uberhaupt kunnen denken.

‘Wees u er daarom van bewust’ schrijft de auteur van dat boek Deuteronomium zoveel eeuwen voor onze jaartelling, ‘wees u er daarom van bewust en laat het goed tot u doordringen dat uw JHWH, de enige God is boven in de hemel en hier beneden op de aarde: een ander is er niet.’ Geen discussie over hoe jouw God cooler, sterker, huiselijker, zachter of lomper is dan de ander; er is er maar een. De rest is beeld, voorstelling, interpretatie, projectie. Daarachter huist er maar 1 echte makende macht, die zich volgens de bijbelse traditie heeft laten kennen in Abraham, Isaak, Jakob en met name Jezus van Nazareth. Van Koran tot Baghvad Gita wordt deze God gezocht, tussen yoga en Nietzscheaanse autonomie klinkt de zoektocht door naar deze bron van het leven. En volgens de Joods-Christelijke traditie is hij niet ver weg, om de hoek, aanraakbaar en kwetsbaar – en juist daarom zo moeilijk te vinden.

Paulus zegt dat hij graag van ellende en zwakheid verlost wilde worden, maar dat hij van God als antwoord kreeg: ‘je hebt niet meer dan genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Paulus was geen groot spreker, hij had heel wat op zijn kerfstok en achter zijn rug om werd veel over hem gepraat. Hij wilde wel zonder dat, maar het werd hem niet gegund. Omdat het zichtbaar moest worden, hoe hij gedragen werd.

Een kind is superkwetsbaar en als het in staat zou zijn om de krant te lezen en te beseffen wat hem of haar allemaal zou overkomen, zou het niet onterecht zijn als het als een bang wezeltje over straat zou gaan. Altijd voorzichtig, niemand vertrouwen, etc. En toch doen de meeste kinderen dat niet. Omdat ze vertrouwen hebben opgebouwd aan de hand van hun ouders en de mensen om hen heen. Het maakt dat ze vol in het leven kunnen staan, ook al hebben ze weinig natuurlijke middelen om zich te verdedigen tegen gevaren: geen grote tanden, dikke spieren, snelle pootjes. Kwetsbaar en vol vertrouwen, in hun zwakheid wordt zichtbaar dat er voor hen gezorgd is.

Dat krijgt Paulus mee. Als representant van dat oude evangelie, van die aanraakbare goddelijkheid; zolang jij kwetsbaar bent Paulus en toch niet omvalt, laat jij zien dat je gedragen wordt, dat er iets of iemand is die voor je zorgt.

‘Is er iemand onder jullie’ zegt Jezus van Nazareth ‘die zijn kind als het om een brood vraagt een steen zou geven. Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dan, ook al zijn jullie slecht [sorry, het staat er echt] je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.’

Wie niets te vragen heeft, kan niet geholpen worden. Wie het allemaal zelf op eigen kracht op orde wil hebben, weet niet meer waar het te zoeken als de eigen kracht het even begeeft. ‘Dat is waar,’ reageert iemand ‘maar ik weet dan wel waar ik aan toe ben. Aan mezelf’. Fair enough, toch is het niet de manier waarop we groot groeien en waarop we leven. Juist de intermenselijke afhankelijkheid maakt ons krachtig, liefdevol en mooi, ook gewoon. Dat je niet gedacht had dat er zoveel mensen voor je klaar stonden, toen je opeens hartstikke ziek werd. De schrijvers van vanochtend willen ons op de een of andere manier aan het verstand peuteren dat er een macht in de wereld huist die omziet, die wil geven, niet om je klein te houden, maar om in een harde wereld niet cynisch of schichtig te worden, maar ongewapend, kwetsbaar en vol vertrouwen alles tegemoet te treden. Omdat er voor je wordt gezorgd. Op de een of andere manier.

Deuteronomium 4:32-40

2 Korintiërs 12:1-10

Matteüs 7:1-12