Welk ingesleten patroon wil jij doorbreken?

Welk ingesleten patroon wil jij doorbreken?

Ingesleten patronen doorbreken: dat valt niet mee. Soms is daar een ‘vastentijd’ voor nodig. Guido zet je in deze podcast even stil en moedigt je aan. Omdat de doorbraak altijd komt, ook als je het niet meer verwacht. 

Exact 1 jaar geleden sprak acteur Thijs Romer met de Volkskrant over de periode na de breuk met zijn echtgenote. Als hij tijdens het interview een glas water bestelt, krijgt hij door de redacteur de vraag toegeworpen of hij soms geen alcohol meer drinkt. ‘Ja’, zegt hij, ‘en ik heb met mezelf afgesproken dat ik het twee jaar ga volhouden. Het leek me gezond een periode helder te zijn om dingen door de drank niet gecompliceerder te laten worden. Toen merkte ik dat ik eigenlijk pas na een week of acht ontnuchterde. Mijn ogen werden bijvoorbeeld beter, daar schrok ik wel een beetje van. Ik stond op en dacht: ik heb een hersentumor! Ik zie ineens heel scherp.’

Handelingen 9, vanaf vers 1.

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.

Paulus kon weer zien…

De Romeinse Saulus was een zeer actieve achtervolger van de eerste-eeuwse christenen na de dood van Jezus. Hij zorgde ervoor dat adepten van het nieuwe geloof werden gevangengezet en soms zelfs gedood. Enkel omdat ze een geloof omarmden dat niet de tradities volgde. Totdat Saulus een visioen kreeg waarin hij door Jezus werd toegesproken op zijn daden. Dit zorgde er niet direct voor dat hij inzag waarmee hij bezig was. Pas nadat Ananias hem de handen had opgelegd vielen bij hem de schellen van de ogen, hij kon weer zien. Sterker nog, nadat hij zich had verdiept in het christendom, werd hij de grootste verkondiger van het nieuwe geloof.

Wellicht ken je dat ook in je eigen leven. Je komt tot inzicht dat de patronen in jouw leven die zijn ingesleten je ervan weerhouden te leven zoals je daadwerkelijk zou willen. Elke avond de fles wijn opdrinken die is geopend, een snelle en vaak vette hap eten omdat je geen zin hebt na het werk te koken, of je vooroordelen jegens anderen die in stand worden gehouden omdat je geen moeite wilt doen met de ander in gesprek te gaan. Ingesleten patronen zijn moeilijk te doorbreken.

Opeens is daar dan de doorbraak…

Toch proberen we het. “Vanaf morgen steek ik geen sigaret meer op, praat ik met de buurvrouw waarmee ik ruzie heb, of begin ik met afvallen” Maar het volhouden, dat is de vervolgstap. Soms merk je in het begin helemaal niks. Er gaat geen kilo vanaf, de drang naar nicotine is onverminderd, maar het levensgeluk onvergroot. Waarom zou je dan doorgaan? Totdat er ineens een doorbraak volgt. Dat kan weken duren, misschien soms wel jaren. Bij Thijs Romer volgde het licht, de praktische gevolgen van zijn aangepast patroon, na 8 weken.

Kun jij je herinneren dat je – misschien wel onverwacht- resultaat zag van jouw aangepast gedrag? En welk ingesleten patroon zou je nu graag willen doorbreken? Gun je jezelf daarvoor een overbruggingsperiode?


Muziek:

Nasienie – The wind is blind, afkomstig van het album Private loops

Albin Andersonn – Blind, afkomstig van het album It never happened