Lazarus 7keer7 tour in Ede: ‘Evolutie, ja, maar wat geloof je dan?’

Lazarus 7keer7 tour in Ede: ‘Evolutie, ja, maar wat geloof je dan?’

De Lazarus 7keer7 tour is weer begonnen. Dit jaar zoeken we naar wat ‘progressief christelijk’ inhoudt en daarom passeren thema’s als kerk, kruisiging, toekomst en de Bijbel de revue. Gisteravond was de vraag: ‘Evolutie, ja, maar wat geloof je dan?’

Als we aannemen dat de evolutietheorie (in ieder geval in grote lijnen) klopt, hoe ziet geloven in een ‘Schepper’ er dan uit? Het is de vraag waar we deze eerste avond in Ede op maandag 8 mei mee beginnen. Het concept van de tour is inmiddels bekend: 7 mensen die elk een speech of act van 7 minuten doen en hun visie op het onderwerp delen.

Hieronder vind je een korte samenvatting van de bijdragen van de 7 sprekers die op maandag 8 mei bij de Lazarus 7keer7 tour in Ede spraken.

Anneke Doest

Deze eerste speech is eigenlijk een optreden – een monoloog van theatermaakster Anneke Doest. Ze neemt ons mee in het ‘complot’ van God dat zij ontdekt heeft. Terwijl ze aan het tuinieren is en het onkruid weg probeert te halen, begint ze na te denken over de oorsprong van het onkruid en de aarde. Ze is nieuwsgierig hoe dit allemaal is ontstaan: was het een knal, of toch 6 dagen? Of 6 miljard jaar?
Terwijl ze met de handen in de modder zit, hoopt ze ooit de waarheid te zien – het te snappen. Ineens gaat het licht branden en snapt ze het: het is één groot complot. God heeft expres de wereld en alles daarop zo bijzonder en soms onbegrijpelijk gemaakt. Er zijn met opzet zoveel verschillende ideeën over wat wel of geen ‘waarheid’ is. Misschien heeft Hij de botten van dinosauriërs in de grond gestopt, zodat de mensen dat fijn konden ‘ontdekken’… Anneke sluit af met een tip: ‘Dus als er weer een wetenschappelijk onderzoek is geweest en men wat anders zegt, laat ze het zelf maar ontdekken. Mondje dicht.’

Marnix Medema

Marnix is wetenschapper én christen. Dat gaat niet samen, wordt regelmatig beweerd. Hij legt uit dat hij in het genetisch onderzoek waarbij hij betrokken is op zoek gaat naar de link van de voorouders van de mens in het DNA. De mens en de chimpansee vertonen heel veel gelijkenissen, dit is wetenschappelijk bewezen. Maar hoe kunnen we omgaan met deze wetenschappelijke informatie? Marnix geeft ons twee sleutels: Neem de wetenschap serieus, en als tweede: neem de Bijbel serieus.
De wetenschap is er zodat we kunnen zien wat betrouwbaar is. De Bijbel met haar verschillende verhalen moet ook op waarde worden geschat. Misschien moet niet alles letterlijk historisch worden gelezen; het is bedoeld om iets te zeggen over God. De wetenschap mag ons stimuleren om de Bijbel op een andere manier te leren lezen, dan raken we juist verrast. Het kan ons inspireren om met een frisse blik naar de Bijbel te kijken, maar ons ook kunnen verwonderen over de gemaakte schepping.

Martine Vonk

Naast dat Martine een passie heeft voor duurzaamheid en actief is als lector Ethiek en Technologie, is ze ook antropoloog. Ze vindt het bevrijdend om te ontdekken dat de Bijbel een bundel van verhalen is: een beschrijving van hoe de mensen in die tijd betekenis gaven aan hun leven. Ze kan God niet meer gemakkelijk vatten in een letterlijke interpretatie van Genesis 1 en 2. Op een progressief christelijke manier omgaan met de schepping ziet er volgens Martine als volgt uit: de manier van leven wordt gekenmerkt door bescheidenheid, verbondenheid en ontzag voor God. We mogen ons openstellen voor de levensadem, de ‘ruach’ van God, die Hij de mens door de schepping heen geeft.

Lydia van Maurik

Deze avond lukt het Lydia om twee keer een vol café aan het zingen te krijgen, maar ook te laten verstillen bij het derde lied dat ze zong. De verwondering stond centraal in de nummers die ze voor (en mét) ons zong.

Hoe is het mogelijk?

De Here God die alles adem geeft, geboren net als wij.

De Here God,

Zo wonderlijk dichtbij

Ook de andere avonden zal ze de thema’s ‘beleefbaar’ maken met zowel oude als nieuwe muziek.

Brian McLaren

Deze Amerikaanse schrijver, spreker en activist is steeds onder de indruk van God. Als we de evolutie serieus nemen en onze manier van Bijbel lezen veranderen, dan kan God alleen maar groter worden voor ons. God verrast. Hij is niet passief en Hij is niet als een wetenschapper die op afstand betrokken op zijn werk. God is constant betrokken, Hij is constant aan het scheppen en Hij is de stuwende kracht achter alles – ook de wetenschap. Als we leren om onze bekrompen manier van begrijpen los te laten kan de wereld steeds mooier worden.

Joëlle Rothuizen

‘De evolutietheorie zou misschien wel een groter probleem moeten zijn voor mensen die niet geloven, dan voor mensen die wél geloven in een God’, zegt Joëlle Rothuizen. Het is voor een materialist lastig om een antwoord te geven op de vraag waar het bewustzijn van de mens vandaan komt als alles echt alleen uit materie zou ontstaan. Op basis van onze zintuigen vormen we overtuigingen en vervolgens maken we keuzes. Iemand die gelooft in een God kan zichzelf zien als het subject: als iets wat uit complexe materie is opgebouwd, maar waarin het bewustzijn door iets niet-materieels is gegeven. Joëlle sluit af met een quote van een kwantumfysicus: ‘De biologie zoals zij vandaag de dag gepresenteerd wordt, is incompleet. Wat zij nodig heeft zijn nieuwe principes die niet-fysiek en niet-materieel zijn.’

Tjirk van der Ziel

In het voorjaar van 1998 ziet Tjirk samen met zijn vrouw, vanaf de berg Sinaï, de zon opkomen. Het is een wonderlijk moment. Men heeft het besef van heiligheid nodig om vast te blijven houden aan God. Het scheppingsverhaal is nooit bedoeld geweest voor westerlingen die het met een wetenschappelijke bril zouden lezen. In de tijd toen Genesis geschreven werd, was men vooral benieuwd: wie zit er achter dit verhaal? Dit week af van het bekende wereldbeeld van die tijd, dit verhaal ging namelijk over één God. Tjirk vertelt dat mensen ‘mede-scheppers’ van God mogen zijn. God is voortdurend bezig met de wereld naar voren brengen en nodigt de mens uit om mee te werken. ‘Hou van alle dingen. Als je van alle dingen houdt, dan doorgrond je het mysterie van God.’

Alles ademt God…

In het tweede gedeelte van de avond gingen we samen op zoek naar een antwoord op de vraag:  ‘Evolutie, ja, maar wat geloof je dan?’. De volgende zinnen werden door de aanwezigen op het bierviltje geschreven en aan het eind van de avond gedeeld.

– Alles is bezield en alles ademt God.

– God geeft er leven aan.

– Het begin is een heilige voortdurende waarheid, die groter is dan de letterlijkheid van de wonderlijke details, terwijl zowel de waarheid als de details ons leven maakt.

– De schepping én evolutie passen in en naast elkaar, maar blijven een wonderlijk mysterie waarin de een het ander versterkt en vice versa.

– Schepping is voortdurend betekenis of levensadem geven aan zinloze materie vanuit de heiligheid van God. God schept elke seconde, als Hij er mee stopt, zijn we er niet meer.

– Door wetenschap leren wij God kennen en Zijn intentie en Zijn ‘zijn’ en daardoor krijgen wij ontzag en respect voor Hem.

Volgende week is de Lazarus tour in ’s-Hertogenbosch. We denken dan met o.a. Mattias Rouw, Frank Bosman en Rikko Voorberg na over de kruisiging; zijn daar nog andere verhalen over? Wil je erbij zijn? Reserveer dan snel je kaartje.: