Lazarus 7keer7 tour in Doetinchem: ‘Moeite met de kerk, maar wat willen we dan?’

Lazarus 7keer7 tour in Doetinchem: ‘Moeite met de kerk, maar wat willen we dan?’

Zeven sprekers lieten op maandagavond 29 mei in Doetinchem hun licht schijnen over de vraag: Hoe kunnen we de kerk opnieuw ontdekken? Hieronder vind je de korte samenvatting van hun speeches.

Anneke Doest

Deze avond speelde theatermaakster Anneke vier verschillende personages tijdens een kerkenraadvergadering. Het laatste puntje van de agenda gaat over een vrouw uit een AZC die graag naar de kerk wil komen, maar geen vervoer heeft. ‘Wie kan haar halen en brengen, zodat ze bij de kerkdienst kan zijn?’ De verschillende mensen uit de kerkenraad beginnen direct met het delen van hun eigen visie. Men luistert niet naar elkaar en het wordt een complete chaos. Iedereen spreekt langs elkaar heen en is overtuigd van zijn eigen gelijk. Uiteindelijk is er niets afgesproken en wordt ook dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Bettelies Westerbeek

Als missionair pionier in Moerwijk (Den Haag) zoekt Bettelies naar het snijvlak van het leven van de gewone mensen en het evangelie, want daar kan volgens haar een (geloofs-)gemeenschap ontstaan. Zo is er een buurttuin aangelegd waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Hier worden buurtbewoners, die zo vaak horen dat ze niet goed genoeg zijn, voorgesteld aan een God die wel in hen wil investeren en hen wel waardevol vindt. Ook de mensen in Moerwijk zijn deel van het grote plaatje: het lichaam van Christus.

Brian McLaren

Via Skype vertelt Brian McLaren over hoe hij na 24 jaar voorganger te zijn geweest op zoek ging naar een kerk in zijn nieuwe woonplaats. McLaren snapt het als mensen de kerk soms ‘ouderwets’ of ‘teveel een show’ vinden. Uiteindelijk vond hij een kerk, die misschien niet perfect is, maar met mensen die op zoek zijn naar echtheid. Zijn droom voor de kerk van de toekomst is dat deze niet gekenmerkt wordt door doctrines, maar door een liefdevolle manier van leven. Volgens hem is liefde het belangrijkste en mogen kerken ‘scholen van liefde’ zijn voor iedereen. ‘Als je de kerk van vandaag achterlaat, werk dan mee aan de kerk van morgen.’

7keer7 doetinchemElsa Eikema

Elsa heeft een foto meegenomen waarop ze als 10-jarig meisje een Bijbel krijgt. Ze ziet de liefde en toewijding in de foto, maar ook de ernst om het goede christelijke meisje te worden. Ze leest een stukje voor uit een van de belijdenisgeschriften over de kerk: ‘Niemand heeft het recht zich af te scheiden van de kerk.’ Door verschillende christelijke denkers is Elsa gevormd en mede door deze denkers is ze ‘kerkloos’ geworden. Het is volgens haar een tijdelijke leegte om op adem te komen, persoonlijke ervaringen te verwerken en een bepaalde vrijheid te ervaren. Ze gunt alle kerklozen de rust en de ruimte om elkaars rauwe verhalen te delen en te horen – ongecensureerd.

Lydia van Maurik

Ook deze avond zong Lydia twee keer een lied. Ze begon met een liedje dat gaat over de kerk als plek waar God ontmoet kan worden:

Let all who are thirsty come

Let all who wish receive

The water of life freely

Amen, come Lord Jesus

Amen, come Lord Jesus

Later op de avond zong ze een oud lied, met daar tussendoor het lied ‘Samen in de naam van Jezus’.

Looking back now that little mountain church house

Has become my life’s cornerstone

It was there in that little mountain church house

I first heard the words I based my life upon

Anton de Wit

‘Waarom vinden we onze moeite ineens zo belangrijk? Waarom moet het geloof ineens moeiteloos zijn?’ vraagt Anton zich af. Misschien moet niet de conclusie getrokken worden dat de kerk moet veranderen, maar dat mensen eerst moeten veranderen. De boom, de kerk, hoeft niet te groeien zoals wij dat willen zien. We kunnen niet zonder kerk, want het is het lichaam van Christus. ‘Ik verkies een kerk waar ik me niet altijd thuis voel en ook zeker niet altijd gelijk krijg. Waar ik ook lang niet altijd gelijkgestemden ontmoet. Ik verkies de kerk waar ik me erger aan andere mensen, waar ik moeite heb met andere denkbeelden en me verveel. Wat dat is Zijn lichaam: de kerk.’

Maaike Harmsen

‘Hoe kunnen we als progressief christen nog enthousiast zijn over de kerk?’ vraagt Maaike zich af. Ze heeft veel kerken meegemaakt en is lang op zoek geweest naar wat bij haar past. Toch bedenkt ze zich ook dat misschien vooral zij moet veranderen, niet de kerk. Begin de verandering bij jezelf, zoals Steven Covey dat ook schrijft. De kerk heeft als doel licht en zout te zijn in en voor de wereld. Als een kerk geen ‘smaak’ of ‘licht’ meer geeft, is het waardeloos geworden. De uitdaging van Maaike zit in de vraag: ‘Zou jouw kerk gemist worden in de wijk/omgeving als deze er niet meer is?’ Ze geeft een voorbeeld van een vrouw die door in het klein te dienen ‘het zout in de soep van de samenleving is.’

7keer7 doetinchemDe kerk is op zijn best als…

Tijdens het tweede gedeelte van de avond dachten we zelf na over de betekenis van de kerk. Hoe kunnen we de zin ‘De kerk is op zijn best als…’ het best aanvullen? Na een brainstorm werden de volgende antwoorden gegeven.

De kerk is op zijn best als…

… Jezus herkenbaar aanwezig is – in dienen, in doen, inspireren en prikkelen.

… Het de handen, voeten, oren en ogen van Jezus in de haarvaten van de samenleving is.

… Het een school is in de liefde naar het voorbeeld van Jezus.

… Ze weet waarvoor ze geroepen is. Dat is met één hand naar buiten: om vast te grijpen, te zegenen, lief te hebben, te omarmen en een leven te geven, en één hand omhoog: om zelf vastgegrepen te worden, gezegend te worden, omarmt te worden en zelf liefde en leven te ontvangen.

… Je echt alleen op Jezus vertrouwt en van daaruit je probeert te verbinden met mensen.

… De liefde voor elkaar, anderen en jezelf geworteld is in de liefde voor God en Jezus.

 

Volgende week is de Lazarus 7keer7 tour in Rotterdam. Hier zullen o.a. Alain Verheij, Karel Eykman, Anne-Mareike Schol-Wetter, Holger Gzella en Rolinka Klein-Kranenburg spreken over de Bijbel en wat we hiermee moeten. Je kunt er nog bij zijn, bestel snel je kaarten!