Lazarus 7keer7 tour in Zwolle: ‘Andere religies geen vijanden, maar wat dan?’

Lazarus 7keer7 tour in Zwolle: ‘Andere religies geen vijanden, maar wat dan?’

Op maandagavond 22 mei was de Lazarus 7keer7 tour in Zwolle waar we opnieuw op zoek gingen naar hoe een progressief christelijk geloof eruit kan zien. Deze avond bogen we ons over de vraag: hoe gaan we om met andere religies?

Hoe kun je met andere religies omgaan zonder het idee te hebben je eigen identiteit te verliezen? Deze avond spraken o.a. Enis Odaci, Evert Jan Ouweneel en Kees van der Zwaard. Hieronder vind je een korte samenvatting van de speeches van de 7 sprekers die op deze avond spraken.

Brian McLaren

Brian McLaren vertelt over zijn opa die in zijn leven geen moslim heeft gekend, geen joodse vriend had en nooit een hindoe heeft ontmoet. De samenleving is nu totaal anders, alleen veel mensen denken nog steeds in het verleden te leven.

‘Ik wil geen christen zijn vanuit een superieure houding. Alle mensen zijn geboren in tradities en religies die op zoek zijn naar waarheid. In essentie hebben we allemaal dezelfde worstelingen,’ zegt McLaren.

Er zijn volgens hem drie manieren om als christen met andere geloven om te gaan. De eerste is een sterke christelijke identiteit die vijandig is naar de andere geloven. De tweede optie is een zwakke christelijke identiteit die juist heel tolerant is naar de andere geloven. McLaren stelt voor om de derde optie te verkennen: een sterke christelijke identiteit die open staat en de schatten van de andere geloven wil ontdekken.

Enis Odaci

Lazarus 7keer7
De introspectie (zelfreflectie) in het christelijke geloof vindt de Turkse moslim Enis Odaci bewonderingswaardig. Hij vindt het mooi om te zien hoe mensen zich nederig opstellen en moeite willen doen om de andere religies te begrijpen. Het is volgens Enis alleen onmogelijk om bijvoorbeeld de islam te begrijpen, als je niet in een islamitische cultuur bent opgegroeid. We hoeven niet te proberen het eens te worden op theologisch vlak. Veel belangrijker is het delen van verhalen. We kunnen alleen over onszelf vertellen.

Enis zegt: ‘De christen die zijn eigen traditie eert, voelt zicht niet bedreigd of verheven. Vertel me vooral wat de christelijke verhalen met ú doen. Deel uw hartstocht. Niet om te bekeren, maar om te inspireren.’

 

Evert Jan Ouweneel

Lazarus 7keer7Vanuit zijn functie binnen World Vision, een hulp- en ontwikkelingsorganisatie die vooral in islamitische landen actief is, vertelt Evert Jan wat hij ontdekt heeft in het omgaan met andere religies. Hij geeft ons een aantal tips, maar wil vooral inzoomen op de overtuiging dat God zichzelf kenbaar kan maken door iedereen. Hierbij de tekst in Handelingen 17:27-28 als voorbeeld waarin Paulus zegt dat: ‘Hij (God) van niemand van ons ver weg is.’

Johannes schrijft zelfs dat een ieder die liefheeft, God kent. Voor de schrijvers van de Bijbel is de juiste relatie met elkaar belangrijker dan het juiste geloof hebben. Evert Jan roept ons op om ‘gewoon een mooi mens te zijn’.

Hij sluit af met de woorden: ‘Als liefhebben naar God verwijst, dan is het tegenovergestelde ook waar: een gebrek aan liefde wijst niet richting God. Dat zou betekenen dat andersgelovigen soms wel meer naar God verwijzen dan de christenen. Als de liefde de maat is, dan zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.’

Lydia van Maurik

Na de speech van Evert Jan Ouweneel zingt Lydia een simpel, kort liedje voor en met de mensen in Zwolle:

Wie liefde kent

Kent God

Want God is liefde

Later op de avond zingt Lydia nog een lied. Dit keer ‘onze god is de beste’ van Kooten & De Bie. Met een knipoog zingt ze:

Onze God is de beste

Onze God is kampioen

Daarom zijn wij in het westen

Relatief in goede doen

Henk Bouma

Na 20 jaar wonen in een wijk waarin verreweg de meeste mensen moslim zijn, zegt Henk Bouma eigenlijk niet zo geïnteresseerd te zijn in religies. Hij is vooral geïnteresseerd in mensen en hun verhaal met God.

In het buurtcentrum dat hij heeft, komen verschillende, gebroken mensen. Men is op zoek naar vrede, maar lijkt dit ook niet te vinden in de religie die ze aanhangen. In een gesprek met een Islamitische jongen leert Henk een belangrijke les. Op de vraag wie er nu eigenlijk gelijk hebben – de moslims of christenen, antwoordt deze jongen: ‘Ik denk dat we allebei ongelijk hebben.’ Wij zijn niet degenen die de waarheid in pacht hebben en we hebben het nodig om te horen dat we allemaal ongelijk hebben. Waarheid is een persoon en die kan alleen op een persoonlijke manier worden voorgesteld aan de ander.

Kees van der Zwaard

Kees vertelt dat het hem vaak niet lukt om progressief christelijk of om christen te zijn. Tijdens een periode van depressie las hij een gedicht van de soefi-mysticus Rumi. Hierin staat dat tegenslag een raadgever mag zijn, gevierd mag worden en misschien tot een extase zal leiden. Op zoek naar de extase kwam hij terecht bij de bakker in Culemborg. Kees zingt vervolgens een lied over de Turkse bakker MOR in de Prijssestraat. Hier raken de klanten met elkaar aan de praat en leven verschillende mensen met verschillende overtuigingen en religies in wederzijds respect met elkaar. Ze hebben allemaal brood nodig en dat verbindt hen.

Bij warme bakker MOR in de Prijssestraat

raken de klanten met elkaar aan de praat

Ding dong, goedemorgen, shalom en salaam

want de Jood komt hier binnen, met de imam

Marjon van Dalen

Lazarus 7keer7Als journalist is Marjon in veel landen geweest en gezien hoe het er aan toe gaat middenin de frontlinie. Ze was tijdens haar verblijf in deze gevaarlijke landen vooral op zoek naar hoe het geloof van christenen al dan niet stand zou houden onder grote druk. Marjon vertelt een aantal verhalen van mensen die ondanks de angst en de tegenslag blijven geloven.

Eén van de verhalen gaat over Habila, iemand die ernstig verwond was geraakt door een soldaat van terreurorganisatie Boko Haram in het noorden van Nigeria. Habila wil in gesprek met één van de soldaten. Marjon betwijfelt of dat wel een goed idee is, maar Habila antwoordt: ‘Er is een reden dat ik nog leef. Ik heb de dood in de ogen gekeken. Nu wil ik de liefde van Jezus blijven delen, kosten wat het kost, zelfs met de mensen van Boko Haram.’

In een ander verhaal riskeert een vrouw haar leven om in Syrië een kerk te blijven leiden. Ze denkt er niet aan om te stoppen, want ‘hoop is wie we zijn’. Deze moed en kracht om te blijven geloven vindt Marjon wonderlijk.

‘Houd je handen open voor de liefde van God, dóór en vóór de ander.’

Lazarus 7keer7In het tweede gedeelte van de avond dachten we samen na welke zin, tip of tekst als het gaat om andere religies het meest is blijven hangen. De volgende zinnen werden door de aanwezigen op het bierviltje geschreven en aan het eind van de avond gedeeld.

‘Een sterke identiteit sluit de liefde niet uit.’

 ‘Houd je handen open voor de liefde van God, dóór en vóór de ander.’

 (n.a.v. de speech van Kees van der Zwaard) ‘Zoek de bakker, deel je brood en leef.’

 ‘Progressief christelijk, even retro als liefde.’

 ‘Geen angst om brood te delen.’

 ‘Laat je inspireren door de ander en deel liefdevol vanuit je eigen identiteit.’

 ‘Exclusiviteit is niet per definitie slecht en misschien wel de basis voor progressiviteit.’

 

Volgende week is de Lazarus Tour in Doetinchem. Hier zullen o.a. Anton de Wit (hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad), Elsa Eikema (samen met haar man initiatiefnemer van De Kerklozen) en Bettelies Westerbeek (missionair pionier bij MarcusConnect) nadenken over het thema: ‘Moeite met de kerk, maar wat willen we dan?’ Wil je er bij zijn? Reserveer dan snel je kaartje!