Evert Jan Ouweneel: ‘De roeping van de christen is om mens onder de mensen te zijn’

Evert Jan Ouweneel: ‘De roeping van de christen is om mens onder de mensen te zijn’

Cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel vertelt vanuit zijn functie binnen World Vision wat hij ontdekt heeft over het omgaan met andere religies, in het bijzonder de islam.

Hij benadrukt dat God zichzelf kenbaar kan maken door iedereen en haalt hierbij de tekst in Handelingen 17:27-28 aan waarin Paulus zegt dat: ‘Hij (God) van niemand van ons ver weg is.’ Johannes schrijft zelfs dat een ieder die liefheeft, God kent. Voor de schrijvers van de Bijbel is de juiste relatie met elkaar belangrijker dan het juiste geloof hebben. Evert Jan roept ons dan ook op om ‘gewoon een mooi mens te zijn’.