Chris Verhoeven: ‘Als je God wil zien, moet je naar de verandering kijken’

Chris Verhoeven: ‘Als je God wil zien, moet je naar de verandering kijken’

Het woord ‘ontsnappen’ in de centrale vraag voor deze avond zette Chris Verhoeven, docent zwermrobotica aan de TU Delft, aan het denken. Het valt hem op dat veel gelovigen bang zijn voor verandering, alsof God ouderwets is.

Volgens Chris zie je juist in veranderingen wie God is en kan er iets goeds en moois komen uit die veranderingen. God heeft alle mensen als ingenieurs gemaakt en hen de mogelijkheid gegeven ook te ‘scheppen’ en creativiteit te gebruiken om iets goeds te doen. In het voorbeeld van Jezus ziet Chris dat de toekomst niet gaat over de vraag: ‘Komt het wel goed met mij?’ Jezus liet zien wat het betekent om helemaal voor de ander te gaan. ‘Geloven gaat niet over jezelf, maar om hoe je relatie is naar anderen. Als je dat doet, dan komt het helemaal goed.’