Holger Gzella: ‘De worsteling om de juiste uitleg van de Bijbel houdt nooit op’

Holger Gzella: ‘De worsteling om de juiste uitleg van de Bijbel houdt nooit op’

Professor Holger Gzella vertelt dat vanuit religieus standpunt de Bijbel wordt gezien als canon, een verzameling gezaghebbende teksten. Na de Verlichting, of de ‘onttovering van de wereld’, is men de Bijbel anders gaan bekijken en kwam er meer oog voor de specifieke context waarin de boeken zijn ontstaan.

Holger benadrukt het belang van het meenemen van deze context in het lezen van de Bijbel en zegt: ‘De werkelijkheid is uitsluitend als geïnterpreteerde en contextafhankelijke werkelijkheid ervaarbaar.’ Men kan de Bijbel niet terugbrengen tot een aantal hoofduitspraken of leefregels, daarvoor zijn er teveel tegenstrijdigheden in de Bijbel. Maar zegt hij: ‘Het zijn juist de tegenstrijdigheden in de Bijbel die een uitleg ‘triggeren’ en voeden, en daardoor de verdieping bevorderen.’