Lazarus 7keer7 in Groningen: ‘Niet om de hel te ontsnappen, maar waarom geloof je wel?’

Lazarus 7keer7 in Groningen: ‘Niet om de hel te ontsnappen, maar waarom geloof je wel?’

Op maandag 12 juni vertelden 7 sprekers over hun visie op de toekomst en welke rol wij als mensen in het ‘vormen’ van deze toekomst kunnen en mogen hebben. Tussen de theologieboeken in de Groningse boekhandel Riemer luisterden we naar de verschillende verhalen. 

 

Kees Posthumus

Kees vertelt een verhaal over een kreupele krekel in de tijd van de zevende plaag in Egypte. De krekel moet naar de schuilplaats toe voordat de hagel komt. De kreupele krekel vraagt verschillende dieren die voorbij lopen of hij mee mag liften op de rug van het andere dier. Alle andere dieren denken alleen aan zichzelf en haasten zich naar de schuilplaats. Dan komt de schildpad langs en de krekel mag wél mee met hem. Dit gaat alleen nog langzamer dan eerst. De krekel begint voor de schildpad te zingen en enthousiast gaat hij iets minder langzaam lopen, maar niet snel genoeg. Ze komen toch veilig bij de schuilplaats, omdat God heeft gewacht met het sturen van de hagel, totdat de krekel en de schildpad ook binnen waren.

Johan ter Beek

Aan de hand van onderstaand plaatje vertelt Johan hoe hij kijkt naar de toekomst. In de tijd van de Bijbel werden de hemel en de aarde gezien als twee sferen die heel dicht bij elkaar liggen en soms in elkaar overlopen. Als de hemel de aarde raakt dan ontstaat er iets moois. Als er geen duidelijke scheiding meer zou zijn tussen hemel en aarde, dan kan het ook zijn dat de toekomst al meer in het heden ligt dan we denken. Jezus geeft de opdracht om de toekomst dichterbij te brengen en de hemel op aarde te laten zien. Op de witte stip middenin het plaatje – daar vindt de vernieuwing plaats en raakt de hemel de aarde. De toekomst is volgens Johan niet ver weg. ‘Daar waar jij bent, daar begint de toekomst van God’, zegt hij. De mens is geen toeschouwer, maar een belangrijk onderdeel in het grote verhaal van God.

toekomst

Margrietha Reinders

‘Belichaam de knetterende allesomvattende energie die liefde is,’ zegt Margrietha. Na een ontmoeting met een krantenverkoper op straat realiseerde ze dat zij vaak ook een ‘abonnement op geloven’ probeert te ‘verkopen’ aan anderen. Deze manier werkt niet meer en de vraag kan gesteld worden of dit geloof in ‘goed nieuws’ nog wel toekomst heeft. Volgens haar gaat het niet om deze vraag. Margrietha wordt bemoedigd door de eerste kerk in de tijd na Pinksteren. Deze mensen waren niet populair, hadden weinig voorzieningen en maakten zich geen zorgen of hun geloof wel ‘relevant genoeg’ was. Het ging bij hen niet over de toekomst, ze waren zelf de toekomst. Volgelingen van Jezus met een tegendraadse roeping. Als mensen weer die liefde van God gaan belichamen, gaat het niet om de perfecte theologie, maar om een verschil maken. Simpelweg door lief te hebben. Margrietha sluit af met citaat van Ghandi: ‘Wees zelf de verandering die je wil zien’.

Lydia van Maurik

Toen Lydia op zoek was naar liedjes over de toekomst, viel het haar op dat er vooral liedjes zijn die spreken over de toekomst ná de dood. Ze zong het oude lied ‘Deep River’.

Deep River,

My home is over Jordan.

Deep River, Lord.

I want to cross over into campground.

 

Oh, don’t you want to go,

To the Gospel feast;

That Promised Land,

Where all is peace?

 

Oh, deep River, Lord,

I want to cross over into campground.

 

Chris Verhoeven

Het woord ‘ontsnappen’ in de centrale vraag voor deze avond zette Chris aan het denken. Het valt hem op dat veel gelovigen bang zijn voor verandering, alsof God ouderwets is. Volgens Chris zie je juist in veranderingen wie God is en kan er iets goeds en moois komen uit die veranderingen. God heeft alle mensen als ingenieurs gemaakt en hen de mogelijkheid gegeven ook te ‘scheppen’ en creativiteit te gebruiken om iets goeds te doen. In het voorbeeld van Jezus ziet Chris dat de toekomst niet gaat over de vraag: ‘Komt het wel goed met mij?’ Jezus liet zien wat het betekent om helemaal voor de ander te gaan. ‘Geloven gaat niet over jezelf, maar om hoe je relatie is naar anderen. Als je dat doet, dan komt het helemaal goed.’

Brian McLaren

Als Brian nadenkt over de toekomst en het al dan niet bestaan van een hel of een hemel, moet hij denken aan het onrecht dat hij voelde toen een spreker op zomerkamp het had over de hel. Op 8-jarige leeftijd bij een kampvuur werd hem verteld dat iedereen die niet geloofde in het brandende vuur zou worden gegooid. Dit kan volgens hem niet waar zijn, maar wat dan wel? Volgens McLaren spreekt de Bijbel vooral als waarschuwing over de hel. Niet als plek waar men na de dood voor eeuwig gestraft zal worden. De Joden in het Oude Testament geloofden niet eens in een hiernamaals. Het ontsnappen aan de hel zou dus geen reden moeten zijn voor geloven. Dit zou manipulatie zijn. Jezus heeft het juist over een beeld van het hiernamaals dat al het huidige lijden zal doen verdwijnen. Het gaat niet om de angst voor later, maar om het brengen van verandering in de wereld nu. ‘Our spiritual lives should prepare us to face death without fear.’

Gert-Jan Roest

Kerkplanter Gert-Jan Roest vertelt over zijn verschuivende visie over hemel en hel aan de hand van 7 stellingen die uitvoeriger besproken worden in dit filmpje. Volgens Gert-Jan maakt de klassieke leer over de hel mensen angstig en veroordelingsgezind, terwijl volgens hem juist de vreugde centraal moet staan in geloven. We hebben een nieuwe ‘bril’ nodig om anders te kijken naar hemel/hel. Het gaat niet alleen om individuele redding, maar om de hele schepping die beter gemaakt mag worden. We zijn uitgekozen om een zegen te zijn voor de wereld om ons heen. Volgens Gert-Jan is de hel niet bestemd voor mensen. De hel is primair goed nieuws, want het is het ‘kosmologisch afvoerputje waardoor alle destructieve krachten afgevoerd worden’. Christenen zijn uitverkoren om anderen voor te stellen aan Jezus en dit is puur goed nieuws.

 

‘Hoe zou de toekomst er uit kunnen zien en welke rol spelen wij daarin?’

In het tweede gedeelte van de avond bogen we ons over de vraag: ‘Hoe zou de toekomst er uit kunnen zien en welke rol spelen wij daarin?’. Hier de 7 zinnen die vanuit de verschillende groepjes gedeeld werden:

 

In de toekomst maak jij nú het verschil.

 

Belichaam de knetterende energie die liefde is.

 

Leven in Gods liefde in relatie tot anderen. Die diversiteit die dan blijkt, kan vruchtbare zegen uitwerken.

 

Nu samen een goede toekomst/hemel scheppen voor elkaar.

 

Gods liefde delen in het hiernamaals en daarmee ben je nu de verandering die je wilt zien.

 

De sleutel van de toekomst ligt bij ons.

 

Je mag zelf de veranderlijke toekomst zijn.

 

Maandag 19 juni zullen we de tour groots afsluiten in Hilversum. Hier zullen de conclusies van de vorige zes avonden gedeeld worden. Kaarten voor deze laatste 7keer7 avond kun je hier bestellen.