Lazarus 7keer7 tour in Rotterdam: ‘De Bijbel is geen handboek, maar wat dan wel?’

Lazarus 7keer7 tour in Rotterdam: ‘De Bijbel is geen handboek, maar wat dan wel?’

Op maandag 5 juni vertelden 7 sprekers in Rotterdam over hun relatie met de Bijbel. Als de Bijbel geen handboek is, wat is het dan wel? Hieronder een samenvatting van de 7 speeches.

Rolinka Klein-Kranenburg

Predikant Rolinka vertelt dat dominees altijd spreken ‘vanuit’ de Bijbel – er wordt een verhaal of een bepaalde les gedeeld uit dat fascinerende boek. Laatst sprak ze iemand die juist een vraag ‘over’ de Bijbel stelde: ‘Waarom laten de verhalen uit dat boek ons niet los?’

‘De Bijbel is waar, maar niet per se waargebeurd’, zegt Rolinka. Volgens haar zit hierin de sleutel tot een antwoord op de vraag die haar gesteld werd. In de verhalen uit de Bijbel zit een diepe waarheid verstopt. De verhalen onthullen iets van wie God is, maar ook van hoe je zelf bent en hoe je als mens omgaat met verschillende dilemma’s. Ze herkent zichzelf in sommige personen uit de Bijbelverhalen. Volgens haar is de Bijbel geen handboek met duidelijke regels, maar een gebruiksboek: een werkboek waar we mee mogen worstelen.

Holger Gzella

Professor Holger Gzella vertelt over de Bijbel als canon: een verzameling gezaghebbende teksten. De verhalen en gebeurtenissen die in de Bijbel staan, geven richting aan het leven. Het is goed om te herinneren dat de boeken in de Bijbel geschreven zijn in een totaal andere context/samenleving. De interpretatie van wat er in een Bijbelboek staat, kon in die tijd heel anders zijn dan nu.

Holger geeft aan dat er ook openbaring nodig is tijdens het lezen van de Bijbel. Hierdoor is het mogelijk om de vertaalslag te maken van de context toen naar de context nu. Men kan de Bijbel niet terugbrengen tot een aantal hoofduitspraken of leefregels. Er zal volgens Holger altijd een spanning zijn tussen de Bijbel als historische tekst en wat die verhalen voor mensen kunnen betekenen.

Lydia van Maurik

Ook deze avond zong Lydia een aantal liedjes, waaronder een oud gezang uit het Liedboek der Kerken:

God heeft het eerste woord

Hij heeft in den beginne

Het licht doen overwinnen

Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord

Voor wij ter wereld kwamen

Riep Hij ons reeds bij name

Mijn roep wordt nog gehoord

Karel Eykman

Schrijver, dichter en vooral verhalenverteller Karel Eykman droeg een aantal van zijn gedichten voor, onder andere uit zijn boek Een knipoog van u zou al helpen, waarin hij bij elke psalm een gedicht heeft gemaakt. Ook hij heeft het in één van zijn gedichten over de Bijbel als ‘lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Hij zegt: ‘Waar je ook gaat, wat je ook doet. De Bijbel is goed, als een lamp voor je voet.’

Een ander gedicht gaat over de belofte dat de woestijn zal bloeien als een roos, beschreven in Jesaja 35. Volgens Karel moet dit wel een klaproos zijn, want hij heeft gezien dat zelfs in een door oorlog getroffen en vernielde stad, de klaproos steeds een manier vindt om te bloeien. ‘Wees een klaproos, als je kan’.

Anne-Mareike Schol-Wetter

Toen ze zwanger was, zag Bijbelwetenschapper Anne-Mareike zoveel lijden en verdriet om zich heen en ze wist zich er geen raad mee. Deze persoonlijke ervaring is volgens haar tekenend voor hoe wij met de Bijbel omgaan. We zien óf alleen de narigheid, óf we willen het liefst alle narigheid in de Bijbel uit de weg gaan en doen alsof het er niet staat. Hoe dan wel?

Volgens haar is de Bijbel een boek dat ons leert onze menselijkheid te ervaren, maar dat ons er ook bovenuit kan tillen als we dat durven. De heftige teksten uit de Bijbel kunnen juist ook een bevrijdende werking hebben. Wij zijn niet de enige met zulke slechte gedachtes. Je komt jezelf tegen in de Bijbel. De Bijbel laat ook zien dat lijden en dood uiteindelijk niet het laatste woord hebben. Tot slot daagt Anne-Mareike ons uit om de wrede teksten niet uit de weg te gaan, maar op zoek te gaan naar de mensen achter de tekst. ‘De Bijbel laat mij zien wat het betekent om mens te zijn, maar laat mij ook de liefde van God zien die daar tegenover staat.’

Brian McLaren

Volgens theoloog McLaren kan de historische context helpen bij het begrijpen van de Bijbel. Waarin eerst vooral mensen met kennis, de geestelijken, het voor het zeggen hadden, is het laatste woord na de reformatie vooral voor de documenten – de geschreven tekst die iedereen kon lezen. De Bijbel werd vanaf toen gezien als een handboek met regels en voorschriften die in elke context zouden moeten werken. McLaren legt uit dat dit niet de manier is om de Bijbel te lezen. 

De Bijbel is geen handboek, maar eerder een verslag van discussies over verschillende onderwerpen. De Bijbel leert ons niet wat we moeten denken en doen, maar leert ons om zelf te denken door te laten zien hoe mensen in de tijd van de Bijbel met God omgingen. In deze discussies komt Jezus en Hij laat zien hoe het eruit ziet om een goed mens te zijn en met God te leven.

Alain Verheij

Theoloog en publicist Alain vertelde tijdens deze avond over zijn ervaringen met de Bijbel. Hij begint met een qoute van Leonard Cohen: ‘Mijn liedjes zijn als tofu, ze nemen de smaak aan van jouw pijn, emotie, ervaring’. Zo is het volgens hem ook met de Bijbel: de verhalen die je leest, nemen de ‘smaak’ aan van jouw leven. Door intiem met jezelf én de teksten in verbinding te staan, kan het ook echt iets betekenen.

Vervolgens haalt Alain een paar voorbeelden aan van hoe hij persoonlijk geraakt werd door bepaalde teksten uit de Bijbel. Deze teksten namen de ‘smaak’ over van het moment. Hij sluit af met de wokpan die hij in zijn handen heeft en stelt ons de vraag: ‘Niet alleen de Bijbel is de ‘tofu’, maar wij zijn zelf ook als de ‘tofu’ – durf jij je leven te laten kleuren door de Bijbel?’ 

Wat is volgens jou de Bijbel?

In het tweede gedeelte van de avond dachten we samen na over de Bijbel. Met elkaar gingen we op zoek naar antwoorden op de vraag: ‘Wat is volgens jou de Bijbel?’ Onderstaande zinnen werden aan het eind van de avond gedeeld.

De Bijbel is….

… de inspiratiebron met geschiedenissen (van God), rakend aan mijn eigen verhaal om te leren Jezus te volgen zoals een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

… een klassieke, verhalende reisgids met levenservaringen, die helpt om het spiegelbeeld van God beter te ervaren en te leren kennen.

… een confronterend, inspirerend werkboek voor het leven met God, zodat je de smaken van het leven kunt ervaren.

… een verzameling verhalen, een werkboek, een tegenspeler en een bron van onrust.

 

Maandag 12 juni is de Lazarus 7keer7 tour in Groningen. Hier zullen o.a. Johan ter Beek, Gert-Jan Roest, Margrietha Reinders en Kees Postumus spreken over de toekomst: ‘Niet om de hel te ontsnappen, maar waarom geloof je wel?’ Je kunt er nog bij zijn, bestel snel je kaarten.

De week daarna, maandag 19 juni, zullen we de tour groots afsluiten in Hilversum. Hier zullen de conclusies van de vorige zes avonden gedeeld worden. Kaarten voor deze laatste 7keer7 avond kun je hier bestellen.