Twee Lazarus-bloggers genomineerd voor de titel ‘Theoloog des Vaderlands’

Twee Lazarus-bloggers genomineerd voor de titel ‘Theoloog des Vaderlands’

Lazarus-bloggers Almatine Leene en Rikko Voorberg zijn allebei genomineerd voor de titel ‘Theoloog des Vaderlands’. Vanaf 2 september kan er op hen gestemd worden. 

Aan de titel ‘Theoloog des Vaderlands’ is dit jaar een prijs van € 10.000 verbonden. Met dat geld kan de winnaar een project financieren dat ‘de zichtbaarheid van de theologie verbetert’. Vanaf 2 september is het mogelijk om via de site van de Nacht van de Theologie te stemmen op de theologen en hun projecten.

Almatine Leene

Almatine Leene schreef het afgelopen jaar voor Lazarus de serie Flirten met Rome. Daarin ging ze op zoek naar een verklaring voor het flirtgedrag van niet-katholieken met de rooms-katholieke traditie. Haar zoektocht deed ze samen met niet-katholieken, katholieken en met lezers van Lazarus. Een heel aantal hete hangijzers passeerde de revue: ethische kwesties zoals celibaat en homoseksualiteit, de paus en Maria. Ook ging ze in gesprek met katholieken en ‘bekeerde’ gereformeerden. Uiteindelijk resulteerde het in het gelijknamige boek dat dit voorjaar verscheen.

Onlangs nog beschreef Almatine op ons blog haar ontroering op het moment dat vrouwen tot het ambt werden toegelaten in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Almatine is zelf predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch, onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch en docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de VIAA Hogeschool in Zwolle.

Rikko Voorberg

Rikko Voorberg is onze Lazarus die elke ochtend om 6 uur opstaat om zich even onder te dompelen in de aloude Bijbelteksten, om vervolgens in te spreken en op te schrijven welke gedachten hem inspireren. We mochten delen in zijn heilige woede, zijn bewogenheid met vluchtelingen in Griekenland en zijn acties om onrecht aan te kaarten in binnen- en buitenland. En natuurlijk was hij ook een van onze sprekers tijdens de Lazarus 7keer7 tour. Behalve schrijver en theoloog is Rikko ook theatermaker. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de Popupkerk in Amsterdam.

Naast Almatine en Rikko is Claartje Kruijff genomineerd. Claartje is psycholoog, theoloog en werkzaam als predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam.

De nieuwe Theoloog de Vaderlands volgt Janneke Stegeman op die de titel afgelopen jaar droeg.


Meer info over de Nacht van de Theologie, de kandidaten én het symposium dat voorafgaand wordt gehouden, vind je hier.