Geen zorgen

Geen zorgen

Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Geen zorgen – PopUpGedachte maandag 25 sptember

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Ik lees het maar, liefst lees ik het nog eens.

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.

Afgelopen zaterdagavond was de verkiezing voor Theoloog des Vaderlands. Ze hadden mij met twee anderen genomineerd en precies anderhalve minuut gegeven om onszelf te presenteren, iets over het thema van de avond te zeggen én iets over het project dat we zouden willen doen met het fonds dat ter beschikking gesteld zou worden aan de winaar. Dit was mijn tekst. De laatste halve minuut van de anderhalve minuut. Maak u geen zorgen.

Het zijn zinnen aan mijzelf. Die geen vertaling behoeven. Ik wilde als project schommels maken waarop je naar soundscapes, een hoorspel, zou kunnen luisteren. En één van die schommels zou uitzicht hebben op een winkelcentrum en deze tekst zouden we dan horen:

wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?

Kleingelovigen, sowieso. Daarom deze tekst. Om het kleine vonkje dat af en toe knispert in het droge dorre hout van onze zorgen aan te wakkeren, totdat het gaat roken en in kracht toeneemt. Niet te hard blazen, niet eisen dat je geen zorgen mag hebben, niet dwingen, duwen, forceren. Heel zachtjes blazen. En nog maar eens.

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zocht wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Zegen vandaag. En alleen vandaag. Morgen zorgt wel voor zichzelf.

 

2 Koningen 17:24-41

1 Korintiërs 7:25-31

Matteüs 6:25-34