Maar Jezus is toch een aardige vent?

Maar Jezus is toch een aardige vent?

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Maar Jezus is toch een aardige vent? – PopUpGedachte woensdag 29 november

De dag begint vandaag met grote waarschuwingen. En daar heb ik dus helemaal niets mee, he? Doe mij zo’n tekst over vrede, of een psychologische analyse, misschien nog iets politieks. Maar deze vind ik ingewikkeld zo op de nuchtere maag. Het is dit zinnetje: ‘Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam’ – aldus Jezus van Nazareth tegen zijn leerlingen. En: ‘Ze zullen u vastgrijpen en vervolgen en u voor koningen en stadhouders voeren, omwille van mijn naam. Welnu, prent het u in dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken.’

Een tribunaal van Twitter koninkjes

Ik ben nog nooit voor stadhouders en koningen gedaagd. Wel voor het tribunaal van Twitter koninkjes en Facebook stadhouders die dan vervolgens gehakt van je maken. Daar is geen verdediging tegen voor te bereiden, maar ook geen taal tegen opgewassen. En het is maar de vraag of dat is omwille van die naam, die Jezus van Nazareth. Soms wel trouwens. Maar om GeenStijl die iets roept over Jezus gekkie nu te vergelijken met een stadhouder die Paulus gevangen zet, dat gaat me wat te ver. Teveel eer voor die jongens van GeenStijl.

Het gebeurde hen wel. Zij hadden een verhaal bij zich, die eerste christenen, die ongeveer iedereen in woede deed ontsteken. Jezus was duidelijk geen hippie. Al kun je daar ook chagrijnig van worden hoor. Hij was geen keurige ChristenUnie-politicus. Ook al krijgen mensen daar ook kokhals neigingen van. Soms. En onterecht denk ik. Maar hé, wie ben ik?

Het verhaal van Jezus van Nazareth was levensgevaarlijk. Nog steeds in delen van de wereld, trouwens. Net als soenniet zijn dat kan zijn, of Rohingya – en toch is het nu anders, want zij brachten het verhaal voor het eerst. Het was geen stamvete, geen oude strijd die oplaaide. Het was een nieuw gevaar wat de kop ingedrukt moest worden. En wat was er dan gevaarlijk? En is Nederland gewoon fijn christelijk geworden en is daarom die boodschap niet meer zo’n reden voor diepe haat? Of zijn we het verhaal verloren of moet je dat soort haat helemaal niet willen en is Jezus hier een tikje overprotective?

Anarchistisch voelde het

Ik weet het niet zo goed. Religieus was het explosief wat ze verkondigden. De hele santenkraam van het jodendom kon wat hen betreft op de schop. Het was nog steeds prachtig en belangrijk en mooi en de bron voor het grootste krachtigste verhaal ter wereld, maar wie er onderdeel van wilde zijn en kind van Abraham wilde worden, hoefde slechts Jezus van Nazareth te geloven en te willen volgen. Dat was een ongelofelijke sell-out die maximaal onbegrip oogstte. En het was natuurlijk kritisch op de eigen volksgenoten, want volgens hen hadden ze per ongeluk hun eigen Messias laten executeren door de Romeinen. Zouden ze nooit doen. Fikse innerlijke strijd in het jodendom.

Dan had je nog de ruzie met de Romeinse overheerser, want Joden hadden een status aparte binnen het Romeinse Rijk met hun eigen God. Ze hoefden de keizer niet te aanbidden en alles. Maar deze groep christenen was half joods-half niet. En vormde zo een nieuwe groep buiten dat strikte jodendom en liet zich ook al niets gelegen liggen aan die keizer. Anarchistisch voelde het. Ze waren niet gehoorzaam aan de joodse leiders die in goed overleg met Romeinse overheersers vaak hun eigen plek creëerden – en ze luisterden niet naar de voorschriften van het Romeinse Rijk.

Ja, dat werkt chaos in de hand. En daar moet je bovenop zitten als politiek leider. Dat soms niet gebeurt wat je zou willen is één ding, maar chaos is het allerergste voor een politicus. Dan liever een blik ME opentrekken en stabiliteit creëeren, het maakt niet uit ten koste van wie – demonstratierecht of niet. Eerst rust.

Het is dwars, eigenaardig en hoopvol

Wie ben ik? Ben ik zo’n anarchist? Bij lange na niet en je zou kunnen oordelen dat het ook lang niet meer zo hoeft. We hebben geen keizer meer met goddelijke aspiraties. Rutte is misschien wel het tegenovergestelde daarvan. Zelfs visie is een vies woord. We hebben mensen die Jezus volgen in het kabinet en die daar dan het beste van maken. Of iets lelijks van maken, dat gebeurt ook. De tekst is: ‘Ge zult een voorwerp van haat zijn, door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.’ Men is in Europa standvastig geweest en heeft gewonnen. Dat kan. En dat is deels ook zo. De zegen van democratie, van onderlinge zorg, van geïnstitutionaliseerde naastenliefde is niet te onderschatten.

Toch is de vraag of de woede tegen de zogenaamde Gutmensch, tegen moslimknuffelaars of tegen mensen die knokken om een einde te maken aan racistische elementen in Sinterklaas niet een voorbode is van nieuwe weerzin. En interessant genoeg komt die haat nu ook van mensen die zich christenvolger noemen. De tijden zijn anders, maar het zelfstandige denken wat geleerd wordt aan deze eenvoudige leerlingen van Jezus en de onverschrokkenheid zijn nog steeds relevant.

Het verhaal van christendom is geen zegetocht of leuk voor iedereen. Het is dwars, eigenaardig en hoopvol. Het vergt uithoudingsvermogen en heeft impact. Op den duur.

Hier vind je drie tekstgedeeltes die Rikko vanochtend las.