‘Heel de mensheid is verdorven…’ - Paulus, wat zijn dat voor teksten?

Alain citeert Paulus en dat is even schrikken. Niks liedjes over ‘mensen van het welbehagen’, maar het ‘Erbarme Dich’ uit de Matthäus Passion. Soms komt er even geen vrolijkere muziek in je op. 

‘Heel de mensheid is verdorven…’ - Paulus, wat zijn dat voor teksten?

Wie als gelovige durft te kijken naar de duistere randen in zichzelf kan pas volledige verlossing vinden…
Alain Verheij

 

Erbarme Dich

Dit is een herhaling uit december 2016.