Stefan Paas

Stefan Paas - Auteur voor Lazarus

Stefan Paas is theoloog en publicist en geldt als een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij is op dit moment Theoloog des Vaderlands.