Aflevering 4: Kun je als weldenkend mens nog in God geloven? - Lazarus

Aflevering 4: Kun je als weldenkend mens nog in God geloven?

Marjon is gefascineerd hoe Gerko in zijn boek 'Ongeneeslijk religieus' beschrijft hoe hij de God van zijn jeugd verloor, maar hoe hij God ook weer terugvond op een andere manier. 
En ze gaat langs bij Tjitske Volkerink in het Christelijk Spiritueel Centrum. Volgens Tjitske kun je God ook ervaren met je lichaam: daarom geeft ze in haar centrum ook massages en gebruikt ze bijzondere oliën.

Holy Shit afl. 4: Kun je als weldenkend mens nog in God geloven?