Kerk - Lazarus

Steeds minder mensen zijn lid van een kerk. Toch is de kerk als fenomeen nog steeds springlevend, want kerk zijn kan ook op andere manieren en in andere vormen. Waar de een vurig pleit voor de waarde en het behoud van het oude instituut, ontdekt de ander graag nieuwere vormen, binnen en buiten de muren van de bestaande kerkgenootschappen. 

Steeds minder mensen zijn lid van een kerk. Toch is de kerk als fenomeen nog springlevend, binnen en buiten de muren van bestaande kerkgenootschappen.